Video: Jouko Nikkinen..........

Vi ses på Mangs Gård 22-23.9.2018!
Marknaden med ”Sting” fortsätter!

Matmarknaden på Mangs Gård 2017
var igen en ENORM SUCCÉ!!!
Tack till alla partners, frivilliga, utställare
samt den fina publiken!