Video: Jouko Nikkinen....................

Nähdään Mangs Gårdilla 26-27.9.2020!
Sika-Hyvät Markkinat jatkuvat!

Mangs Gårdin Ruokamarkkinoista 2019
tuli jälleen SUURI MENESTYS!!!
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille,
vapaaehtoisille, näytteillepanijoille sekä hienolle yleisölle!