Video: Jouko Nikkinen....................

Nähdään Mangs Gårdilla 23-24.9.2017!
Sika-Hyvät Markkinat jatkuvat!

Mangs Gårdin Ruokamarkkinoista 2016
tuli jälleen SUURI MENESTYS!!!
Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille, näytteillepanijoille sekä hienolle yleisölle!